יום שישי, 21 במרץ 2014

עץ חרוב הכין עציץ מהשורש שלו ליד תל שוכה

חרוב ליד תל שוכה