יום ראשון, 2 במרץ 2014

עם כפיר בחומוס הבוטקה חיפה

חומוס הבוטקה חיפה
אחרי החומוס, לומדים על רביעי תזרים המזומנים של רוברט קיוסאקי