יום רביעי, 12 במרץ 2014

ערפל בגיא בנווה אטיב

ערפל בגיא בנווה אטי"ב