יום שישי, 14 במרץ 2014

עם שכן מגרמניה בחוף שקמונה

חוף שקמונה