יום שני, 21 באפריל 2014

קיץ, הכובע נכנס לתמונה

מהחלון בכרמל